Hotel Gdańsk

Ochrona Danych Osobowych

Szanowny Gościu!


Od dnia 25.05.2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

W związku z powyższym informujemy, że:
Administratorem Pana/i danych jest dyrekcja firmy Hotel Fahrenheit Krzysztof Berbeć, ul Grodzka 19, 80-841 Gdańsk, NIP 584-095-24-26, tel 58-324-74-00 ( zwanym dalej Hotel) oraz podmioty zlecające usługę tj.:( Booking.com / HRS/ PROFITROOM i pozostałe). Wyżej wskazany Administrator nie powołał inspektora danych osobowych. Celem dla których Hotel przetwarza Twoje dane osobowe jest realizacja usługi hotelowej/dostawy określonej zawartą z nami umową jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz lub pozostajemy w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Ponadto celem przetwarzania jest dochodzenie ewentualnych roszczeń umową związanych z umową a także udokumentowanie wykonania usługi/dostawy dla celów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługę hotelarska/dostawę określoną zawartą z nami umową jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz. ( art. 6 ust. 1 lit. b, RODO ). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Twoja zgoda. Jednocześnie informujemy, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:,firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki, kancelariom prawniczym, instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Pani/a dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później a pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele marketingowe. Ma Pan/i prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres email:marketing@fahrenheit.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi hotelowej / dostawy lub innej usługi dodatkowej oferowanej przez Hotel. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

 

Z poważaniem
Dyrekcja Hotelu Fahrenheit

Book online

Best Rate Guarantee
Special Offers
«
»
// ]]>
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close